Kayseri

Ekincilik alanlarından sonrasında ikinci sırayı yer mer’a alanları ve orman alanları VII. dershane araziler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kullanım kabiliyet sınıfları sekiz adet olup, kara ziyan ve sınırlandırmaları I. sınıftan VIII. sınıfa haklı yavaş yavaş artmaktadır. Kayseri Escort